Verhalenvertellen kun je leren! Op aanvraag verzorgt Mindert Wijnstra workshops voor leerkrachten, museummedewerkers of anderen die willen leren om een goed verhaal te vertellen. In een kursus van één of meer bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met de basistechnieken van het vertellen.

Elke training is uniek en wordt op maat gesneden, in overleg met de organisatie.

Het accent kan liggen op practische oefeningen in het vertellen, maar bijvoorbeeld ook op het omgaan met verhalen, het beoordelen, bewerken en het ‘leren’ van verhalen.

Ferhalefertelle kinne jo leare! Op fersyk fersoarget Mindert Wijnstra workshops foar learkrêften, museummeiwurkers of oaren dy’t leare wolle om in goed ferhaal te fertellen. Yn in kursus fan ien of mear byienkomsten meitsje de dielnemers kennis mei de basistechnyk fan it fertellen.

Elke trening is unyk en wurdt op maat snien yn oerlis mei de organisaasje.

It aksint kin lizze op praktyske oefeningen yn it fertellen, mar bygelyks ek op it omgean mei ferhalen, it beoardieljen, bewurkjen en it eigen-meitsjen fan ferhalen.