Voor het maken van een afspraak, informatie over de mogelijkheden en de prijs kunt u contact opnemen met

Mindert Wijnstra

Skarlerdyk 1A

8721 GW Warns

0514 681503
06 23491263

mindertwijnstra@hotmail.nl