Verhalenvertellen is de kunst om het publiek mee te nemen in de wereld van de verbeelding.

Mindert Wijnstra verstaat die kunst als geen ander en vertelt verhalen aan jong en oud, binnen of buiten, bij een kampvuur, op een boot of tijdens een wandeling door het bos.

Een goed verhaal vermaakt de mensen niet alleen, het verbindt ze ook, brengt mensen dichter bij elkaar. Verteller en publiek delen samen een bijzondere ervaring.

Verhalenvertellen is daarom bij uitstek geschikt voor een gezellige verenigingsavond, als onderdeel van een bedrijfsuitje, voor een familiefeest of een viering.

De verhalenverteller heeft voor elke gelegenheid wel een passend verhaal.


Ferhalefertelle is de keunst om it publyk mei te nimmen yn de wrâld fan de ferbylding.

Mindert Wijnstra verstiet dy keunst as gjin oar en fertelt ferhalen oan jong en âld, binnen of bûten, by in kampfjoer, op in boat of kuierjend troch de bosk.

In goed ferhaal fermakket de minsken net allinnich, it ferbynt ek, bringt minsken tichter by elkoar. Ferteller en publyk diele mei-elkoar in bysûndere ûnderfining.

Ferhalefertelle is dêrom by útstek geskikt foar in gesellige jûn fan in ferieniging, in ûnderdiel fan in bedriuwsútstapke, in famyljefeest of in fiering of in tema-les op in skoalle.

De ferhaleferteller hat foar elke gelegenheid wol in passend ferhaal.